מעודדים למידה הישגית מותאמת ומצמיחים בוגרים עצמאיים

בית ספר שז"ר

רויטל ברקאי

מנהלת בית הספר

בשז"ר כל תלמיד יכול להצטיין
ובכל שנה יותר!

שז"ר הינו בית חינוכי, המטפח ערכים ומצמיח בוגרים עצמאיים.

אנו מאמינים כי על מנת לקדם הישגים, יכולות אישיות ופניות רגשית בקרב המורים והתלמידים, יש להכשיר את הצוות החינוכי, לייצר אקלים מכיל, לפתח את מרחבי הלמידה ולהתאים את דרכי הוראה לצרכי הלומדים, כך שיאפשרו לכל תלמיד להצטיין ובכל שנה יותר!

חיבור קהילת ההורים מקדמת אחריות משותפת, שייכות, שיח מכבד, הכלה ושקיפות.

תרבות למידה מותאמת ומכילה תעניק כלים ותנאים מיטביים לקראת המעבר למסגרות הלימודיות הבאות.

זכיתי בתלמידים, הורים וצוות חינוכי מדהים, יחדיו מובילים את ביה"ס למחוזות חדשים.

בית ספר שז"ר מתאפיין בצוות מורים מסור, ערכי ומקצועי, בצוות מנהלה ומערך מסייע בעלי יכולת עשייה ונתינה ייחודיים ונפלאים ובהנהגת הורים איכותית ומחבקת הנרתמת לסייע לצוות החינוכי בכל משימה.

כולנו ניצבים יחדיו בראשיתה של תקופה חדשה, מלאה אתגרים, משימות וחוויות משותפות במארג נפלא וייחודי, מסמנים יעדים ומטרות, להתחדש ולפעול להשגת ההצלחות בכל תחומי החינוך והחברה בביה"ס.

אנו מאמינים כי על מנת לחזק יכולות, להעצים את תחושת הפניוּת הרגשית והמסוגלות האישית ולהכין את הלומדים למסגרות הלימודיות הבאות בחייהם, יש  להעניק לתלמידים את כל התנאים ליצירת הישגים חברתיים ולימודיים.

טיפוח ההישגיות בשז"ר מתקיים בשלושה רבדים:

שותפות פעילה עם ההורים, טיפול רגשי המייצר פניוּת ללמידה והוראה דיפרנציאלית המובילה למצוינות. הצוות החינוכי וגורמי התמיכה בונים תכנית לימוד פרטנית המותאמת ליכולות ולחוזקות של כל תלמיד, הכוללת יעדים המובילים להתקדמות לימודית בקצב הנכון עבורו.

החוויה הלימודית בביה"ס רבת פנים. הצוות החינוכי הוכשר והועשר בידע ליצירת דרכי הוראה וכלים טיפוליים, הנדרשים ללמידה מגוונת ומכילה מחוץ למסגרת הקונבנציונלית. מרבית הלמידה במרחבי הלימוד השונים מתקיימת  בדרכי ההוראה הדיפרנציאלית.

מי ייתן ותצלח הוראתנו בקרב כלל תלמידנו כי אז נדע עד כמה אנו משמעותיים בדורנו.

תכנית המצוינות של שז"ר
כל תלמיד בוחר להשתתף באחד ממגוון תחומי תכנית המצוינות המגוונים. דוגמת תכנית המצוינות: אמנות, צילום, ריקוד, חשיבה מתמטית, כתיבה יוצרת, ספורט תחרותי, מדע וטכנולוגיה, תרבויות, נגינה, מדיה ותקשורת ועוד… התכנית מעודדת השגיות ומצוינות. התלמידים נדרשים לעמוד בתנאי קבלה כחלק מתהליך מוטיבציוני – המעודד כל תלמיד להצטיין ובכל שנה יותר!

  • פניוּת חברתית ולימודית מקדמת מצוינות – טיפול רגשי להורים ולתלמידים. הטיפול מעניק כלים להתמודדות עם אתגרים, ומייצר פניות רגשית ליצירת חברויות מיטביות ולמידה הישגית.
  • האור בדיאלוג שלי – כלי טיפולי ליצירת דיאלוגים מקדמי התנהגות ולמידה. הכלי מאפשר מתן ביטוי לאתגרים ולהצלחות בזמן ההתרחשות תוך תיעוד וצבירת הצלחותיו המשקפים את התהליך שחווה. בתום התהליך מתקיימת למידה והערכה מחודשת.
  • מוכנות מיטבית לחטיבה – לצד פעילות "תכנית מעברים" הצוותים החינוכיים משני בתי הספר פועלים יחדיו, ליצירת מוכנות לימודית וחברתית שתאפשר לילדי כיתות ו' לצלוח את המעבר לחטיבה. התכנית מתקיימת גם בחופשות הפסח והקיץ
דילוג לתוכן