לקול שלכם יש משמעות, תנו לנו להשמיע אותו במועצה! כדי שנוכל לשתף אתכם בשקיפות בעדכונים חשובים לאורך הדרך, חשוב מאוד שתצטרפו לרשימת התומכים של רשימת "יחד".

ב – 31.10.23 מצביעים לרשימת "יחד" בפתק הלבן למועצה.

החזון שלנו

חינוך

יחד מזניקים את מערך החינוך בגן יבנה

 1. קידום חדשנות ושיתופי פעולה להקניית כלים מעשיים לתלמידים בתחומי ההתמחות השונים – כולל שילוב מודלים צופים פני עתיד ביחס למקצועות ומיומנויות דרושות לשנים לבוא.
 2. עיסוק משמעותי ורציף בנושא החינוך המיוחד, בחינת מודלים ומענים קיימים כפלטפורמה קיימת ומיידית לביצוע, תוך ייזום וקידום תוכנית מקיפה לנושא, בהיזון חוזר עם התושבים.
 3. נפעל להקמת מרכז לימודי חוץ ביישוב שישמש כסניף מקומי למסגרות אקדמאיות ומקצועיות, כמו גם, לצורך הנגשת הכשרות/ לימודים מקצועיים/ לימודי העשרה/ קורסים מסובסדים להחזרת אוכלוסיות למעגל עבודה.
 4. מקסום המעטפת להורים עובדים בכל הנוגע לפערי חופשות וסבסוד מקסימלי למסגרות חלופיות בחופשים.
 5. הגברה והנגשת פעילויות לנוער ולילדים ביישוב, מיסוד סיירת ההורים לצמצום אירועים שליליים ושיתוף פעולה עם משטרת ישראל וסיירי היישוב להגברת האכיפה ופעילויות הסברה והתנדבות בני הנוער ביישוב. השקעה ומתן דגש לתנועות הנוער היישוביות כמקדמות ערכים.
 6. הקמת מרכז חונכות, העצמה וסיוע בשיעורי בית באמצעות תלמידי תיכון, סטודנטים וכן שיעורים פרטיים מסובסדים על ידי תושבי היישוב.
 7. בחינת היתכנות להקמה/שילוב מוסדות חינוך אלטרנטיביים או שילוב גישות חינוך שונות במערכת החינוך הפורמאלית והא-פורמאלית.

קהילתיות​

יחד מעצימים את הקהילתיות ושיוויון ההזדמנויות בגן יבנה ​​

 1. פיתוח קהילת ידע – מיפוי ואיתור תושבים בעלי מקצועות חופשיים, פורשי צה"ל ובעלי מיומנויות אחרות כתשתית להרחבת מעגלי ההשפעה והמעורבות הקהילתית במענים לסוגיות משמעותיות על סדר היום.
 2. חיזוק המעטפת הקהילתית – מקסום הפוטנציאל של ממשקים בקהילה לערבות הדדית, לרבות, באמצעות הקמת מערך 'גיל"ה' (גן יבנאים למען הקהילה) המבוסס על בעלי מקצועות חופשיים להענקת שירותים לבני הגיל השלישי, למשפחות מעוטות יכולות, משפחות חד-הוריות וכל תושב שזקוק לכך.
 3. נפעל לאיתור והשמשה של מבנה שישמש "בית עמותות" – תשתית פיזית לקבוצות חברתיות או עמותות התנדבותיות ביישוב.
 4. הרחבת כוח מתנדבים בכל תחומי העשייה הקהילתית תוך יצירת מנגנוני העצמה ברמה היישובית.
 5. פיתוח הספורט ההישגי ופעילויות ספורט פנאי, בדגש על שילוב נערות ונשים בכלל הפעילויות.
 6. נפעל לקידום וטיפול בכלל תשתיות הספורט ביישוב תוך הנגשתם באופן מלא לכלל הציבור ובשקיפות – שימוש בתשתיות קיימות כגון אולמות ספורט בבתי ספר לאחר שעות הפעילות לשימוש קבוצות מאורגנות (כדורעף נשים, קט רגל אולמות וכיו"ב ) נבחן במקביל השכרת תשתיות אלו להכנסה נוספת לקופה הציבורית.
 7. נפעל לקידום ושיתוף פעולה עם מפעל הפיס ומשרד התרבות והספורט לבחינת קידום תשתיות הספורט ופעילויות הפנאי ביישוב.
 8. נפעל לעידוד וליווי עסקים חדשים ביישוב לצד חיזוק העסקים המקומיים, נקים "פורום עסקים ביישוב", נמפה בעיות ומצוקות לבעלי העסקים ונפעל לפתרון מיטיבי באמצעות משאבים ציבוריים וקהילתיים. נרחיב את מעגלי שיתוף הפעולה והפרסום החיובי ברשת.
 9. נדחוף להקמת חממת יזמות של עסקים חברתיים ביישוב והאקתונים חברתיים לסיוע לעסקים קטנים.

תשתיות

מרחב ציבורי

איכות הסביבה

יחד משפרים את התשתיות, המרחב הציבורי ואיכות הסביבה בגן יבנה​

 1. טיפוח המרחבים הציבוריים, הנגשתם והוספת מתקנים לרווחת התושבים בפארקים הגדולים.
 2. נקדם רפורמה בנושא ניקיון המרחב הציבורי בכלל, ובחזיתות של עסקים מקומיים במרכזים מסחריים בפרט. זאת, תוך חתירה לנקודת איזון בין השקעת משאבים ציבוריים לבין תמרוץ גורמים פרטיים לשיתוף פעולה.
 3. שיפור שירותי תברואה, פיקוח הדוק על קבלני הביצוע והתאמתם לצרכי האוכלוסייה הגדלה ביישוב.
 4. התחייבות לעיסוק רציף, בחינת כלל הפתרונות וקידומן לטיפול בתשתיות החשמל ביישוב בכלל ובשכונות הוותיקות בפרט.
 5. שמירה על חזות אחידה ונגישה ברחובות ראשיים ליצירת צביון אסתטי ביישוב והנגשת תשתיות להולכי רגל.
 6. נפעל להגברת האכיפה וההסברה בכל הנוגע לאיסוף צואת כלבים, ננגיש יותר תיבות לאיסוף צואת כלבים במרחבים הציבוריים, מדרכות וצירי ההליכה והריצה ביישוב.
 7. הסדרה של אמצעי המחזור והגברת מודעות אקולוגית ביישוב – הסברה וחלוקה של  פחי מחזור ביתיים להפרדת פסולת למחזור. שדרוג  "מרכזי מחזור" כך שיהיו נקיים ומטופחים, ימוקמו באזורים עם נגישות גבוהה כך שיגבירו שיתוף פעולה. כמו כן, מיפוי וקטלוג לפי סוגי יעוד והעלאתם לאפליקציות דיווחים ופרסומם באתרים הרלוונטיים ביישוב.
 8. נפעל לקדם תכנית אדריכלות נוף – נפעל להוריק ולהפריח את היישוב ולשפר את סוגי העצים הנשתלים תוך מיפוי הקיים והצעת אלטרנטיבות המעניקות צל ושאינן דורשות גיזום והשקייה מרובה. נפעל לשתילה של עצי פרי בנתיבי הולכי רגל שיאפשר קטיף והנאה.
 9. נפעל לשיתוף פעולה עם בעלי המרכזונים לשיפור הנראות וקידומם לנראות מודרנית, תוך מענה לחניות מסודרות בסביבתן.

טכנולוגיה

יחד צועדים קדימה – שילוב טכנולוגיה והתאמת שירותים "מהדור החדש" לתושבי גן יבנה ​

 1. שיפור ודיגיטציה של שירותי המועצה לתושבים – פיתוח אפליקציה חכמה למענה כולל לתושב.
 2. הטמעת טכנולוגיות של "ערים חכמות" בכל תחומי החיים ביישוב ושיתופי פעולה עם מוסדות השכלה גבוהה והמרכז לשלטון מקומי בנושא.
 3. נפעל לקידום ואיתור בעלי עניין להקמת מתחם עבודה משותף קהילתי לטובת תושבים העובדים בעבודות היברידיות או עצמאיים.
 4. נעודד תחבורה שיתופית על ידי שימוש באפליקציות יישוביות שתאפשרנה שיתוף נסיעות ובכך נקל על הכניסה והיציאה מהיישוב, תוך השפעה על כמות התנועה וגם על איכות הסביבה.
 5. נפעל להרחבת המוקדים להטענות חשמליות ואנרגיה ירוקה – הצבת עמדות טעינה לרכבים חשמליים במרחב הציבורי תוך סבסוד העלויות לתושבים, בהקשר זה נפעל ונקדם מכרזי קבלני חוץ וספקים לטיפול בנושא.
 6. איפוס חשבון החשמל של היישוב על ידי החלפת התאורה לחסכונית בתאורת הרחובות ובמבני הציבור, התקנת מזגנים בדירוג אנרגטי A במוסדות המועצה ובכפופים לה, הצבת לוחות סולאריים על גגות מבני חינוך וגגות ענק באזור התעשייה, על מבנים בבעלות החברה הכלכלית.

תכניות עבודה אופרטיביות

יחד מגבשים תכניות עבודה אופרטיביות לגן יבנה

 1. תכנון אסטרטגי-מקצועי מבוסס נתונים לתכנון תשתיות לטווח ארוך בהתאם לגידול באוכלוסיית היישוב.
 2. גיבוש תכניות עבודה ליצירת מקורות הכנסה והגברת האיתנות הפיננסית של היישוב.
 3. מעורבות והשפעה בתכנון עירוני על בסיס שיקולים מאוזנים וטובתם העליונה של תושבי היישוב.
 4. בחינת פתרונות דיור ושכירות ברי השגה לאוכלוסייה הצעירה.
 5. נפעל לסלילת מסלולי אופניים תוך יישוביים ובכך נפחית תנועה ונשפיע על בריאות התושבים, איכות הסביבה ואף היבטים חברתיים נגזרים.
 6. נדחוף לגיבוש תכנית תחבורה לכלי תחבורה דו גלגליים והקצאת משאבים בתוכניות עתידיות לדרכים מותאמות.
 7. נרחיב את מערך התחבורה הציבורית ונקצר את זמני ההמתנה תוך סנכרון עם זמני הרכבות.
 8. נפעל לשיפור נתיבי התחבורה מנתיבים דו – סטריים לחד סטריים ולהיפך, במקומות הנדרשים לכך, בשיתוף התושבים במקומות הייעודיים.
 9. נקדם את הסדרת והגדלת מתחמי החניה באזורי הפרנדלי, המרכזונים המקומיים ומוסדות ציבור אחרים.

שקיפות מקצועיות מצוינות

יחד פועלים בשקיפות, במקצועיות ובמצוינות ​

 1. נקיים שיח ישיר, פתוח ורציף עם כל סוגי האוכלוסיות ביישוב תוך מיפוי צרכים ועיצוב מענים ייעודיים.
 2. נפעל לשקיפות והנגשת המידע לתושב – עריכת ישיבות היברידיות רבעוניות פתוחות לכלל התושבים עם חברי המועצה מטעם הרשימה, פרסום נשאים עקרוניים מתוך פרוטוקולי ישיבות מועצה, החלטות ועדות, עדכון שוטף בגיבוש ויישום תוכניות עבודה להגשמת החזון ומצע הרשימה וכיו"ב.
 3. שילוב מצויינות בתהליכי העבודה של המועצה וקביעת מדדי הצלחה שישוקפו לציבור.
 4. הקמה של "הנהגות שכונתיות" לקידום נושאים וצרכים חשובים לאזור וקידום ערוץ תקשורת פתוח להעלאת בעיות וטיפול בהן.

בואו תכירו אותנו

יוסי יפרח

שמי יוסי יפרח, בן 50, נשוי לליזי, אב ל-5 ילדים נפלאים אשר מהווים עבורי מקור השראה יומיומי. אני עובד כמנופאי בנמל אשדוד כ 20 שנה, וב-15 השנים האחרונות תושב גן יבנה. השאיפה שלי היא לטפח ולחזק את התושבים כקהילה, להצעיד את היישוב לחדשנות בתחום החינוך ולדאוג לשים את התושב במרכז. אני מביא איתי ערכים של קהילתיות, יושרה ואמינות ומתחייב לפעול לפיהם לאורך הקמפיין ולאחר הבחירות.

חיים אלבס

שמי חיים אלבס, בן 49, נשוי לקרני ואב גאה ל 3 ילדים. אני רס"ן במילואים, מהנדס מכונות (סיימתי את התואר בהצטיינות), מנהל מצויינות בחברה ביטחונית בה עובד למעלה מ 20 שנה. בעשור האחרון אני יו"ר הנהגת הורים בבן גוריון, מוביל הנהגות הורים באורט רבין ופעיל חברתי בקהילה.

קרין עזראי

שמי קרין עזראי, בת 37, נשואה לאלעד ואמא ל 3 ילדים מקסימים, מורי הדרך שלי. אני עורכת דין, משמשת כסמנכ"לית של גוף פיננסי ומנכ"לית של איגוד עיסקי. ברקע אני רס"ן במילואים, בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים (את שניהם סיימתי בהצטיינות). אני מתנדבת ב"עוגן" ארגון שפועל להנגשת אשראי לאוכלוסיות מוחלשות ואוריינות פיננסית, מרצה בתכנית מנהיגות לנערות ופעילה בהנהגות הורים ביישוב.

ערן איתן

שמי ערן איתן, בן 46. נשוי לענבל, המצפן והרוח הגבית שלי, אבא ל – 3 ילדים המסבים לי אושר רב. פרשתי מצהל בדרגת סגן אלוף לאחר 26 שנות שירות ועשייה משמעותית כלוחם ומפקד בכיר בכלל גזרות הלחימה. בעל תואר ראשון במדע המדינה  (בהצטיינות) ותואר שני במשפטים. בשנתיים האחרונות מנחה סדנאות לשירות משמעותי בצהל לתלמידים והורים, מנהל בהתנדבות זו השנה הרביעית את קבוצת הילדים בכדורגל במועדון ביתר גן יבנה, הייתי שותף לפרויקט החממה ביישוב לעידוד יוזמות קהילתיות ויזמתי את מרכז הצעירים להעלאת המודעות והטיפול בנוער ויצירת המשכיות לפני ואחרי הגיוס לצהל וכן להכשרת אוכלוסיות בוגרות לחזרה למעגל העבודה.

קרן שפירא-אביטן

שמי קרן שפירא אביטן – בת 48 נשואה ואם לשלושה. מנהלת איכות בחברת הייטק בינלאומית, מזה 16 שנה. בצה"ל שירתתי ביחידת העילית של חיל המודיעין "8200". בוגרת תואר ראשון בהנדסת חומרים מאוניברסיטת בן גוריון ובוגרת תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון. למדתי אדריכלות ועיצוב פנים בטכניון, במסגרת המחלקה ללימודי חוץ. רצה למרחקים ארוכים כחברה במועדון הריצה "רצים עם הרוח" וצלחתי מרתון 42.2 ק"מ בשנה האחרונה. בנוסף חברה בהנהגות ההוריות הן בתיכון "רבין" ובבי"ס "נופי מולדת", מתנדבת בתכנית זיק"ה מזה 4 שנים, הורה מתנדבת בתנועת "הצופים" ופעילה בחווה האקולוגית "עם הטבע" ונציגת הציבור בועדה לאיכות הסביבה של המועצה.

בתקשורת

רשימה חדשה בבחירות הקרובות למועצת גן יבנה
גן יבנה נט, 30/8/2023

אנחנו רוצים להכיר ולשמוע אתכם

רשימת יחד מגיעה מתוך קהילת גן יבנה, ומאמינה בשקיפות ובחיבור מתמיד לצרכים של חברינו, תושבי גן יבנה.

אנו מזמינים לפנות אלינו בכל שאלה הערה או הארה.

נשמח להכיר אתכם פנים אל פנים באחד מחוגי הבית הקרובים:

12.9.2023 חוג בית ושולחן עגול עם של הקהילה עם הרשימה שיתקיים בבית משפחת יפרח ברחוב רימון 17 בשעה 20:30 מחכים לכם!

עקבו אחרינו

דילוג לתוכן